Privacy statement & cookies (Mattisson Healthcare B.V.)

Mattisson Healthcare B.V. gevestigd aan de Middenweg 16, 3401 MB IJSSELSTEIN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Middenweg 16
3401 MB
IJSSELSTEIN
030 601 7378
 
Cas van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Mattisson Healthcare B.V.
Hij is te bereiken via cas.vanloon@mattisson.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mattisson Healthcare B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cas.vanloon@mattisson.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mattisson Healthcare B.V. niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mattisson Healthcare B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mattisson Healthcare B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mattisson Healthcare B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens: Marketing & bestellingen - 2 jaar
 • Betaalgegevens: Verzorgen betaling - 2 jaar
 • Browsergegevens: Optimalisatie van de website - 2 jaar
 • Social Media: Marketing - 2 jaar 

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Mattisson Healthcare B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via cas.vanloon@mattisson.nl

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Hoe we cookies of vergelijkbare technieken gebruiken

Mattisson Healthcare B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mattisson Healthcare B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:Veilig internetten: cookies wat zijn het?

Gegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar cas.vanloon@mattisson.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mattisson Healthcare B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mattisson Healthcare B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

De cookies die wij gebruiken

Cookie Naam Cookie Beschrijving
FORM_KEY Bewaart willekeurig gegenereerde key om valse verzoeken te voorkomen 
PHPSESSID Uw sessie-ID op de server
GUEST-VIEW Zorgt ervoor dat gasten hun bestellingen kunnen inzien en bewerken
PERSISTENT_SHOPPING_CART

Een link naar de informatie over uw winkelwagen en kijkgeschiedenis wanneer u dit oproept.

STF Informatie over producten die u heeft verstuurd naar anderen 
STORE De taal die u heeft geselecteerd
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE De bevestiging of u als bezoeker cookies toelaat of niet
MAGE-CACHE-SESSID Faciliteert caching van content in de browser om pagina laadtijd te versnellen
MAGE-CACHE-STORAGE Faciliteert caching van content in de browser om pagina laadtijd te versnellen
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Faciliteert caching van content in de browser om pagina laadtijd te versnellen
MAGE-CACHE-TIMEOUT Faciliteert caching van content in de browser om pagina laadtijd te versnellen
SECTION-DATA-IDS Faciliteert caching van content in de browser om pagina laadtijd te versnellen
PRIVATE_CONTENT_VERSION Faciliteert caching van content in de browser om pagina laadtijd te versnellen
X-MAGENTO-VARY Faciliteert caching van content in de browser om pagina laadtijd te versnellen
GOOGLE ANALYTICS _UTMA Analytische cookie die websitebezoek meet
GOOGLE TAG MANAGER _GTM Analytische cookie die Social media bezoek meet